VERHUUR EN VERKOOP VAN BEELDENDE KUNST

Waar kunt u kunstwerken van moderne kunstenaars als Karel Appel, Marc Chagall, Bram van Velde, Joan Miró of Andy Warhol bezichtigen?
U bent geneigd aan allerlei musea te denken zoals de Tate Gallery in Londen, aan het Museum of Modern Art in New York of aan ons eigen Stedelijk Museum in Amsterdam.

Maar heeft u er wel eens aan gedacht dat u ze ook in uw eigen (werk) omgeving kunt bekijken? Dat u ze letterlijk om u heen kunt hebben?

Art & Identity maakt het mogelijk kunst van museale waarde van bovengenoemde en nog vele andere kunstenaars al dan niet tijdelijk tot uw beschikking te hebben.

Kunst omdat het moet?
Ja eigenlijk wel. Tegenwoordig wordt immers het huren of kopen van kunst voor de aankleding van het bedrijf niet meer beschouwd als een extra luxe. Steeds meer ondernemers komen er achter dat de associatie met kunst het bedrijf ontegenzeggelijk in velerlei opzichten een meerwaarde geeft.

Het aanbod van Art & Identity bestaat uit
• verzamelingen van kunstverzamelaars die met liefde en kennis hun collectie hebben opgebouwd. Zodoende kan een verscheidenheid aan internationale stijlen en richtingen worden aangeboden die de periode bestrijkt van de 20e eeuw tot heden, met een accent op de jaren na 1950. Met een rijk geschakeerd gezelschap van kunstenaars die ieder om hun eigenzinnigheid naam hebben gemaakt.

• werk van jonge kunstenaars waarvan de museale waarde nog niet vaststaat, maar dat blijk geeft van kwaliteit.

VOOR MEER INFO:
info@art-and-identity.nl

Art & Identity is lid van  de
 
                 Voor meer informatie over huren van kunst klik hier. (PDF file)

              Gratis download Acrobat Reader voor het lezen van de PDF file

© Art & Identity © afbeeldingen litho's, Maeght, Parijs
Voltastraat 1-D | 6716 AJ Ede | T (0318) 438909